DONATIES

WCF is geheel afhankelijk van donaties die wij ontvangen van verschillende donateurs. Indien u ons wilt steunen met een algemene gift of een donatie wilt doen voor een specifiek project, kan dat uiteraard. Onze stichting heeft de ANBI status waardoor giften geheel aftrekbaar zijn.

U kunt uw donatie storten op rekeningnummer NL78RABO0138691967 ten name van World Child Fund (te Den Haag), maar u kunt ook eerst contact met ons opnemen (Irène Gebhard – von Winning, info@worldchildfund.nl, +31-70-5118325)

Powered by Tribiq CMS