ONZE DOELSTELLINGEN

Een combinatie van financiering en kennisoverdracht
De stichting werkt vanuit de gedachte dat er heel veel mensen zijn die iets willen doen voor de medemens, maar hier niet de middelen voor hebben. Financiële ondersteuning stelt deze mensen in staat wel hun kennis en ervaring over te dragen. Zo ondersteunen wij bijvoorbeeld artsen die onbezoldigd medische zorg aanbieden. De stichting neemt dan alle onkosten voor haar rekening. Hetzelfde doen wij voor projecten waar onderwijzers, ingenieurs of andere welzijnswerkers nodig zijn. De dienstverlening is altijd onbezoldigd; de stichting vergoedt de onkosten.

Kleinschalig en persoonlijk
De stichting richt zich op kleinschalige projecten, opgezet en uitgevoerd door lokale organisaties en/of particulieren waar de financiële middelen die worden verstrekt direct en in hun geheel worden besteed aan het geselecteerde doel. Deze projecten zijn vaak afhankelijk van donaties van een kleine groep betrokkenen, meestal uit de directe eigen omgeving.

Betrouwbaar en kundig
De stichting ondersteunt alleen projecten waarbij de continuïteit gewaarborgd is. De beheerders van de projecten zijn betrouwbare en kundige personen, die de lange termijn in het oog houden. Naast de uitvoering geven zij ook aandacht aan hun opvolging, zodat het project niet stilvalt bij hun eventuele vertrek.

Duurzaam
De stichting streeft naar duurzame oplossingen. De geboden ondersteuning dient dusdanig te zijn gestructureerd dat het project op termijn steeds minder afhankelijk is van externe hulp. Opleiding op lokaal niveau is derhalve een belangrijk element.

Powered by Tribiq CMS