WIE ZIJN WIJ

De stichting World Child Fund is in 2007 opgericht. Zoals de naam al zegt gaat onze aandacht uit naar projecten over de hele wereld die te maken hebben met het welzijn van kinderen. Logischerwijs komen wij dan uit bij projecten op het gebied van onderwijs en opleiding, gezondheidszorg, sport, ondernemerschap, microkredieten en infrastructuur. World Child Fund ondersteunt kinderen die dat nodig hebben in Nederland en het buitenland ongeacht ras, geloof, geslacht of kaste.

Het uitgangspunt van World Child Fund is dat de ondersteuning de situatie van de kinderen in kwestie structureel verbetert. Om deze reden vereisen de doelstellingen van de stichting naast het verstrekken van financiële middelen ook overdracht van kennis. Om dit te realiseren is het bestuur nauw betrokken bij de projecten die wij selecteren.

World Child Fund wordt gefinancierd door verschillende donateurs en is hiervan geheel afhankelijk.

Ons bestuur is onbezoldigd, zodat de gelden die wij ontvangen direct en in hun geheel bij de projecten terechtkomen. Onze Stichting heeft de ANBI status. Daardoor zijn giften fiscaal aftrekbaar.

 

BELEIDSPLAN

World Child Fund zet zich in voor kinderen over de hele wereld die hulp nodig hebben. Wij richten ons niet op een bepaalde regio of op een bepaalde vorm van ondersteuning. Onze sponsoring gaat naar projecten die zich richten op medische zorg, emotionele ontwikkeling, educatie, sport, huisvesting, kortom alles wat een kind nodig kan hebben. Om voor financiering in aanmerking te komen dienen de projecten wel aan de door ons gestelde voorwaarden te voldoen.

De projecten die wij steunen zijn kleinschalig en worden beheerd door vrijwilligers. Wij verifiëren de capabiliteit van de personen op de projecten altijd zorgvuldig omdat we er alle belang bij hebben dat het geld dat we geven goed wordt besteed. Ook blijven wij de projecten volgen omdat dit de enige manier is om te toetsen of aan de voorwaarden van duurzaamheid en continuïteit wordt voldaan.

Het bestuur werkt onbezoldigd zodat de donaties in hun geheel bij de projecten terecht komen.

De stichting is geheel afhankelijk van de giften van donateurs. Eens in het jaar ontmoet het bestuur de donateurs om verslag te doen van de projecten die zijn gesponsord en melding te maken van de financiële stand van zaken.

De stichting beheert haar eigen vermogen.

De stichting doneert in principe maximaal 5.000 euro per project per jaar. Gelet op de eisen van zorgvuldig onderzoek van de projecten en de geringe capaciteit 

 

Het bestuur:
Heleen Rijkens – Unger - voorzitter & secretaris
Ernst Advocaat - Penningmeester
Feyo van Heemstra
Carine Wilde - Kodde

Powered by Tribiq CMS